?wietny debiut El Greco w Ma?ej Rundzie! 15 - 17 V 2015 - ZO Jakubowice

2015_05_17 - 183Z u?miechem na twarzy wracamy z pierwszych Zawodów Ogólnopolskich w Jakubowicach! U?miech ten pojawia si? u nas nie tylko ze wzgl?du na dobre wyniki, które uda?o si? osi?gn??. Powodem naszej rado?ci jest fakt, i? na je?dzieckiej mapie polski pojawia si? kolejny o?rodek, który ma ch?? organizowa? zawody uje?d?eniowe, a w dodatku go?ci polskich uje?d?eniowców na poziomie zawodów mi?dzynarodowych z wy?szej pó?ki.

Zacznijmy, jak zwykle, od krótkiego podsumowania startów naszych i naszych podopiecznych w Jakubowicach.

Ma?a Runda. W rundzie udzia? wzi??o 11 par. Iza oraz El Greco zadebiutowali w konkursach Ma?ej Rundy. Podczas ostatnich zawodów w Zbros?awicach para sprawdza?a si? w konkursach m?odzie?owych (w CC-2 uzyska?a 63,2%). W Jakubowicach pierwszego dnia zawodów w programie ?wi?tego Jerzego uzyska?a bardzo dobry wynik 66,5%. Najlepszy procent zanotowali jednak w programie Inter II Kur (66,7%). Iza i Eld?ik zako?czyli rund? na drugim miejscu, za klubowym koleg? Mateuszem Cichoniem (Furst Donnerhall), który w klasyfikacji generalnej przeskoczy? j? ostatniego dnia zawodów.

2015_05_16 - 110

Runda Juniorska. W konkursach juniorskich Filip prezentowa? dwa konie: Diamond Star oraz Don Glory, który do??czy? do naszej stawki dopiero pi?? tygodni temu. G?ównym celem dla Filipa by?o uzyskanie kwalifikacji daj?cych mu mo?liwo?? startu na odbywaj?cych si? za dwa tygodnie w Zakrzowie Mistrzostwach Polski Juniorów. Cel zosta? osi?gni?ty. Najlepszy wynik uda?o uzyska? si? na starszym Don Glory (64,8% z kosztown? pomy?k?). By? to pierwszy wspólny wyst?p tej pary na czworobokach. Sze?cioletni Diamond Star na zawodach w Jakubowicach startowa? tylko dwukrotnie, a lepsze noty uzyska? w programie C-2 (61,5%). W stawce 25 koni ostatecznie Filip zako?czy? rund? juniorsk? (w której rywalizowali równie? seniorzy) na miejscu 9tym. Pierwsze starty na munsztuku zarejestrowa?a równie? Iwona Osiecka na Garfieldzie dla którego by? to tym samym pierwsze starty w konkursach C-klasowych. Para startowa?a tylko w pi?tek i sobot?, a lepsze noty uzyska?a drugiego dnia zawodów.

2015_05_16 - 135

Runda N. Bardzo dobre zawody zaliczy?a Iwona Osiecka na Don Federico, którzy najwy?sze procenty „wykr?cili” w niedzielnym programie N-6 (63,5%). Rund? Zawodów Regionalnych para sko?czy?a na 2gim miejscu. W tej rundzie dwukrotnie wystartowa? równie? Micha? Cicho? na koniu Davidoff (w N-5 64,1%). Zawodnik KJ Lider Radzionków pierwszego dnia startowa? w programie C, w którym uzyska? 62,5.

Runda P. W rundzie P startowa?y dwie Gosie. Gosia Ka?toch na swoim Iglesiasie oraz w rundzie kucy Gosia Kowalska na Glamour PP. Gosia Ka?toch, podobnie jak Iwona, najlepsz? form? zaprezentowa?a w niedziel? uzyskuj?c wynik w programie P-4 61,5%. M?odsza Gosia, której tydzie? wcze?niej uda?o si? zdoby? br?zow? odznak? PZJ, by?a jedyn? zawodniczk? w rundzie kucy. Uzyska?a wyniki nieco gorsze ni? ostatnio w Zbros?awicach w rundzie L, ale te? program bardziej wymagaj?cy, a przecie? to dopiero drugie zawody uje?d?eniowe tej pary w ?yciu. Cieszy fakt, ?e na kolejnych zawodach jej Deutches Reitpony sprawuje si? fantastycznie.

2015_05_16 - 017

Wracaj?c do organizacji samych zawodów. Naprawd? Pa?stwo Osadkowscy i ich ekipa dopi?li wszystko na ostatni guzik. Siano i s?oma za darmo, bony na ?ywno?? dla ekip równie? – ma?e rzeczy a ciesz?. W dodatku wszyscy pracownicy chodz? u?miechni?ci i wr?cz dopytuj? si? i oferuj? swoj? pomoc. Spor? eufori? w?ród widzów wywo?a? równie? sobotni „Skok w bok”, którzy wymy?lili organizatorzy dla zawodników startuj?cych w zawodach. Liczba ch?tnych przeros?a ich naj?mielsze oczekiwania. Do konkursu zg?osi?y si? a? 24 osoby, które podzielone zosta?y na 4 zespo?y. Zadaniem uczestników by?o pokona? tor przeszkód w jak najkrótszym czasie, a wszystko to na koniach podstawionych przez stajni? Jakubus. Filmiki z tego wydarzenia mo?na zobaczy? na facebook’owym fan page’u dressage24.pl

Zawodami w Jakubowicach rozpocz?li?my ma?e turnee. Ju? w ?rod? w nocy ruszamy bowiem do Lipicy, gdzie w Zawodach Mi?dzynarodowych CDI-W wystartuje Tomek na Ragtime’ie. A ju? pod koniec maja ruszamy do Zakrzowa na Mistrzostwa Polski Juniorów.

Wyniki zawodów dost?pne na: htezawody.pl2015_05_16 - 054

 

(Visited 78 times, 1 visits today)

52 komentarze

 1. Zithromax Dosage For Sinus Infection

 2. Metronidazole Czech Republic

 3. https://buypropeciaon.com/ – buy finasteride 5mg with amex

 4. herbal levitra

 5. Isotretinoin amnesteem skin health medicine on line

 6. Gabapentin

 7. cialis get viagra

 8. Amoxicillin Vre

 9. Vente Propecia Generique

 10. Фильм смотреть онлайн бесплатно..
  Фильм смотри у меня не.

  Посмотреть описание фильма.
  Смотреть онлайн.

 11. Смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве бесплатно.
  Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве бесплатно фильмы.
  Бесплатное видео для мобильных телефонов и коммуникаторов.

 12. Online – смотреть видео онлайн.
  Вот фильмы смотреть онлайн бесплатно новинки.
  Смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве бесплатно

 13. Список всех старых фильмов, фильмография..
  По ссылке смотреть онлайн в хорошем качестве бесплатно фильмы.
  Смотрите Фильм онлайн и бесплатно в HD
  качестве.

 14. Практическая психология Психологическая Помощь

 15. Нейропсихология Педагогическая Психология

 16. Психологическое консультирование Психологическая Помощь

 17. Фильмы доступны в 1080 FullHD, бесплатно..
  Хотя Сериал Дом Дракона 11 серия.
  Бесплатное видео для мобильных телефонов и коммуникаторов.

 18. Смотреть прямой эфир бесплатно в хорошем качестве..
  Здесь Смотреть фильмы 2022 года.

  Фильмы смотреть в HD качестве.

 19. У нас Только лучшие Фильмы интернета Бесплатно!.

  Фильм фильмы hd онлайн смотреть бесплатно.

  Наверно самый лучший момент фильма)))

 20. Дом дракона Дом Дракона

 21. смотреть фильм Эра выживания онлайн бесплатно Эра Выживания Фильм 2022 Актеры

Leave Your Reply

6 − three =