Alfabet podsumowuj?cy rok 2014! Zapraszamy do lektury!

0
A – Alfabet – przedstawionym poni?ej krótkim alfabetem pragniemy podsumowa? rok 2014 i podzi?kowa? wam za towarzystwo, zarówno w codziennym ?yciu stajennym, jak i na zawodach uje?d?eniowych. B – Black Moon – pi?? lat z nami. W po?owie roku przysz?a pora po?egna? si? z ̶
READ MORE